Τι είναι o Ψυχολόγος;

Ο Ψυχολόγος ασκεί την επιστήμη της ψυχολογίας η οποία αποτελεί μια ακαδημαϊκή και ταυτόχρονα εφαρμοσμένη επιστήμη που ασχολείται με τη μελέτη της συμπεριφοράς του ανθρώπου, αλλά και με τις λειτουργίες του οργανισμού που σχετίζονται με τη συμπεριφορά. Προσπαθεί, δηλαδή, να διερευνήσει και να κατανοήσει τη σκέψη, το συναίσθημα και τη συμπεριφορά του ατόμου, καθώς και τις μεταξύ τους σχέσεις και αλληλεπιδράσεις. Ο Ψυχολόγος χρησιμοποιεί τα ίδια διαγνωστικά κριτήρια με τον Ψυχίατρο και εστιάζει στην αντιμετώπιση των ψυχικών διαταραχών μέσω κάποιας μορφής ψυχοθεραπείας. Σε αντίθεση με τον Ψυχίατρο, δεν μπορεί να συνταγογραφήσει φαρμακευτική αγωγή.

Σε κάθε περίπτωση, προκειμένου να θεωρηθεί κάποιος Ψυχολόγος απαιτείται να είναι κάτοχος πτυχίου Ψυχολογίας και να του έχει δοθεί από το κράτος Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος. Σύμφωνα με το Νόμο: 991/1979, "Ο Ψυχολόγος στην άσκηση του επαγγέλματός του ερευνά και αξιολογεί την προσωπικότητα και την συμπεριφορά του ανθρώπου και εργάζεται με τις καθιερωμένες αρχές και μεθόδους της Επιστήμης της Ψυχολογίας για την αξιοποίηση και βελτίωσή τους». «Οποιοσδήποτε ασκεί το επάγγελμα του Ψυχολόγου και με οποιονδήποτε τρόπο, ή χρησιμοποιεί τον τίτλο του Ψυχολόγου σε επαγγελματικές ή επιστημονικές δραστηριότητες, χωρίς την άδεια των διατάξεων αυτού του νόμου τιμωρείται όπως ορίζει το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα εκτός αν τιμωρείται βαρύτερα, από άλλη διάταξη».

Τι είναι o Ψυχίατρος;

Ο Ψυχίατρος ασκεί την ψυχιατρική η οποία είναι μια ειδικότητα της ιατρικής επιστήμης που αφορά στη μελέτη, την πρόληψη και τη θεραπεία των ψυχικών διαταραχών.

Η Ψυχιατρική  ορίζει, μελετά και ερευνά την φυσιολογική λειτουργία του ανθρώπινου νου, ενώ επιπλέον αντιμετωπίζει θεραπευτικά και όλες εκείνες τις διαταραχές της διανοητικής κατάστασης του ανθρώπινου μυαλού (δηλαδή, διαταραχές που συχνά καταλήγουν σε ψυχικές ασθένειες). Στην Ψυχιατρική συνήθως χρησιμοποιείται το βιολογικό μοντέλο διάγνωσης και αντιμετώπισης της εκάστοτε ψυχικής νόσου (τα συμπτώματα θεωρείται ότι οφείλονται σε σωματικές δυσλειτουργίες).

Ο Ψυχίατρος, επειδή ακριβώς είναι Ιατρός, είναι ο μόνος που μπορεί να χορηγήσει φαρμακευτική αγωγή για την αντιμετώπιση της ψυχικής ασθένειας, σε αντίθεση με τον Ψυχολόγο και τον Ψυχοθεραπευτή. Ωστόσο, ένας Ψυχίατρος μπορεί να έχει εκπαιδευτεί και σε κάποιο είδος Ψυχοθεραπείας, προσφέροντας αντίστοιχες υπηρεσίες με έναν Ψυχολόγο - Ψυχοθεραπευτή.

Πότε χρειάζομαι Ψυχολόγο;

Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που η ψυχική μας υγεία κλονίζεται τόσο έντονα που όσο κι αν προσπαθούμε μόνοι μας διαπιστώνουμε πως δεν μπορούμε να απαλύνουμε τα δυσάρεστα ψυχολογικά ή και σωματικά συμπτώματα. Τα αρνητικά συναισθήματα μας κατακλύζουν, η καθημερινότητά μας καθίσταται δυσλειτουργική, ενώ αρχίζουμε να βιώνουμε μια έντονη δυσφορία που συχνά μας απομακρύνει από τις αγαπημένες μας δραστηριότητες. Σε τέτοιες περιπτώσεις η συμβολή ενός ψυχολόγου κρίνεται ιδιαίτερα βοηθητική και ανακουφιστική.

Η αναζήτηση των υπηρεσιών ενός ψυχολόγου δεν συσχετίζεται με «προβληματικά», αλλά με «προβληματισμένα» άτομα που διαπιστώνουν ότι έχουν έντονη την ανάγκη για αλλαγή. Αφορά άτομα που είναι «καλά» και θέλουν να γίνουν καλύτερα! Άλλωστε, η προσωπική δουλειά με τον εαυτό μέσω μιας ψυχοθεραπευτικής σχέσης οδηγεί στη βαθύτερη κατανόηση αυτού, στην ενδυνάμωση του ατόμου, στην ανάδυση των πραγματικών του «θέλω» και κατ’ επέκταση στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του.

Χρειάζομαι Ψυχολόγο ή Ψυχίατρο;

Η ανάγκη αποκωδικοποίησης της ανθρώπινης σκέψης, του συναισθήματος και της συμπεριφοράς οδήγησε στη δημιουργία πολλών και σημαντικών ψυχολογικών κλάδων οι οποίοι είτε συνδυαστικά είτε κατά μόνας στοχεύουν στην παροχή βοήθειας στο άτομο και στην αντιμετώπιση της ψυχικής νόσου.

Σίγουρα όλοι οι ειδικοί ψυχικής υγείας δεν είναι ίδιοι μεταξύ τους, ενώ δεν υπάρχει μία και μοναδική μέθοδος που να βοηθάει σε ένα ορισμένο πρόβλημα. Αναζήτησε τον ειδικό και την θεραπευτική κατεύθυνση που σου ταιριάζουν καλύτερα. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, φρόντισε να απευθύνεσαι σε πιστοποιημένους και καλά καταρτισμένους θεραπευτές!

Τι είναι η Ψυχανάλυση;

Η Ψυχανάλυση αποτελεί μια μορφή Ψυχοθεραπείας (άλλα δημοφιλή είδη Ψυχοθεραπείας είναι: η Συστημική Ψυχοθεραπεία, η Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία, η Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία, η Προσωποκεντρική Ψυχοθεραπεία), η οποία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα πρώιμα βιώματα του ατόμου (π.χ. παιδικές εμπειρίες, σχέσεις με τους γονείς), στις νευρώσεις (οι υστερίες θεωρούνται ψυχολογικά προϊόντα αμυντικού τύπου στην προσπάθεια του ατόμου να αποκτήσει τον έλεγχο ασυνείδητων ορμών που δεν επιτρέπεται να εκφραστούν) και στις ορμές (ενστικτώδεις, εγγενείς δυνάμεις που πηγάζουν από την ψυχική ενέργεια του ατόμου). Θεμελιωτής της Ψυχαναλυτικής Σχολής στον τομέα της Ψυχολογίας θεωρείται ο Sigmund Freud.

Ο Ψυχαναλυτής μπορεί να είναι Ψυχολόγος ή Ψυχίατρος ή και να προέρχεται και από άλλους επιστημονικούς κλάδους (π.χ. φιλοσοφία, κοινωνιολογία κλπ). Επομένως, ένας Ψυχολόγος ή Ψυχίατρος μπορεί να είναι ταυτόχρονα και Ψυχαναλυτής, αλλά δεν ισχύει απαραίτητα και το αντίστροφο. Ο Ψυχαναλυτής θα πρέπει να έχει περάσει και ο ίδιος από τη διαδικασία της ατομικής ανάλυσης, ενώ η εκπαίδευση στην Ψυχανάλυση πραγματοποιείται από Ιδιωτικά Ινστιτούτα. Ως εκ τούτου δεν υπάρχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχαναλυτή αναγνωρισμένη από το κράτος.

Σε κάθε περίπτωση απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή σε περίπτωση που ο Ψυχαναλυτής δεν κατέχει βασικό τίτλο σπουδών στην Ψυχολογία ή στην Ψυχιατρική!

Τι είναι η γνωσιακή ψυχοθεραπεία;

Η Γνωσιακή ψυχοθεραπεία έχει επιφέρει αλλαγές στη φύση, την διαδικασία και την εφαρμογή της ψυχοθεραπείας με πολλούς τρόπους και έχει ασκήσει ανάλογη επιρροή σε πολλές ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις, οι οποίες εστιάζουν ολοένα και περισσότερο στη σημασία των γνωσιακών λειτουργιών. Πρόκειται για μία δομημένη μορφή θεραπείας η οποία χαρακτηρίζεται από τον συνεργατικό εμπειρισμό, καθότι ο θεραπευόμενος καλείται να διαδραματίσει ενεργό ρόλο κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Αναφορικά με τα είδη της γνωσιακής θεραπείας, θα μπορούσαμε να αναφερθούμε σε τρεις ευρύτερες προσεγγίσεις: αυτή της γνωσιακής αναδόμησης, των στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων και της εκπαίδευσης δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων.

Πως μπορώ να κλείσω ραντεβού;

Προκειμένου να κλείσετε ραντεβού μπορείτε να καλέσετε στα τηλέφωνα 210-8141570 ή 697 40 12 477. Σε περίπτωση που η ψυχολόγος είναι απασχολημένη μπορείτε να αφήσετε μήνυμα στον τηλεφωνητή με το όνομα και το τηλέφωνό σας και θα σας καλέσει το συντομότερο δυνατό.

Μπορείτε επίσης κλείσετε άμεσα on line ραντεβού επιλέγοντας "Book Appointment" από το menu "
Επικοινωνία". Στο αναδυόμενο παράθυρο επιλέγετε "Ραντεβού". Στη συνέχεια επιλέγετε την ημερομηνία και την ώρα που επιθυμείτε. Αυτόματα, εμφανίζονται τα πεδία που απαιτείται να συμπληρώσετε, σχετικά με τα ατομικά σας στοιχειά. Επιλέγετε "Συνέχεια" και επιβεβαιώνετε το ραντεβού σας.

Τι ισχύει με τις on line συνεδρίες;

Η πραγματοποίηση on line συνεδριών μέσω skype ενδείκνυνται για συγκεκριμένες περιπτώσεις κατά τις οποίες ο θεραπευόμενος δεν μπορεί να προσέλθει στο γραφείο μου λόγω απόστασης ή κάποιου κινητικού προβλήματος υγείας. Αναφορικά με τον χρόνο και τη διάρκεια ισχύει ότι και στις δια ζώσης συνεδρίες. Ωστόσο, η πληρωμή της συνεδρίας καταβάλλεται πριν την έναρξή της μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό τουλάχιστον μία ημέρα πριν.

Skype Call

Πόσο διαρκεί η συνεδρία;

Η διάρκεια της κάθε συνεδρίας είναι 45', με συχνότητα τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, και αφορά σε συγκεκριμένη ώρα για τον κάθε θεραπευόμενο. Καθώς το κάθε άτομο έχει τους δικούς του ρυθμούς επεξεργασίας των νέων δεδομένων, αλλά και διαφορετικούς στόχους και προσωπικές ανάγκες, η συνολική διάρκεια της θεραπείας διαφέρει από άτομο σε άτομο.

Ισχύει το απόρρητο των συνεδριών;

Η εμπιστοσύνη και η δημιουργία ασφαλούς θεραπευτικής σχέσης αποτελεί προαπαιτούμενο για την επιτυχημένη πορεία της θεραπείας. Εκτός αυτού, ο κώδικας επαγγελματικής δεοντολογίας δεσμεύει τον Ψυχολόγο με το απόρρητο των συνεδριών. Άρση του απορρήτου επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση που διαπιστώνεται κίνδυνος για τη ζωή τη δική σας ή άλλων, καθώς και σε περιπτώσεις που τίθενται σε κίνδυνο ανήλικοι. Ακόμα και όταν χρειάζεται επικοινωνία και συνεργασία με τον θεράποντα ιατρό που σας παρακολουθεί (π.χ. παθολόγο, ψυχίατρο), αυτό γίνεται μετά από δική σας συγκατάθεση και ενημέρωση.

Τι γίνεται σε περίπτωση που επιθυμώ να ακυρώσω μια συνεδρία;

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ακυρώσετε μια προγραμματισμένη συνεδρία θα πρέπει να έχετε ειδοποιήσει τουλάχιστον μία ημέρα νωρίτερα. Διαφορετικά, επιβαρύνεστε με το κόστος της συνεδρίας.