Τι είναι η Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (ΔΑΔ);

1 Διαχυτη αναπτυξιακη διαταραχη

Οι Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές αποτελούν μια διαγνωστική κατηγορία που αναφέρεται σε πέντε διαταραχές, οι οποίες αναλύονται παρακάτω:

Read More…