Stacks Image 1087

16. Σεμινάριο: «Ενισχύοντας τη συναισθηματική νοημοσύνη: Η σκέψη μετράει»

Η «Συναισθηματική Νοημοσύνη» (E.Q) φαίνεται να συμβάλλει σε ποσοστό 80% στη μελλοντική επιτυχία και ισορροπία του ατόμου, σε σχέση με το «Δείκτη Νοημοσύνης» (I.Q) που συνεισφέρει σε αυτό μόνο κατά 20%.

Το άτομο με υψηλό E.Q. έχει την ικανότητα να επιβιώνει παρ' όλες τις αντιξοότητες και δυσκολίες, να ελέγχει τις παρορμήσεις του και να καθυστερεί την ικανοποίηση των αναγκών του, να αυτορυθμίζεται και να ελέγχει τις ψυχολογικές του διακυμάνσεις, να δείχνει ενσυναίσθηση και να αντιμετωπίζει θετικά τη ζωή.

Ωστόσο, το μυαλό μας έχει την τάση να εστιάζει στο κακό και να απορρίπτει το καλό. Τα αρνητικά ερεθίσματα γίνονται αντιληπτά πιο εύκολα και πιο γρήγορα, παράγοντας περισσότερη νευρική δραστηριότητα σε σύγκριση με τα θετικά. Όσο, όμως, το άτομο επαναλαμβάνει αρνητικά μοτίβα σκέψεων, τόσο πιο εύκολα αντιδρά αυτόματα σε αυτά, με αποτέλεσμα να οδηγείται σε αρνητικά συναισθήματα (π.χ. άγχος, θυμός, θλίψη) καθώς και σε δυσλειτουργικές συμπεριφορές.

Stacks Image 1060

15. Σεμινάριο: «Χτίζοντας τη γυναικεία αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση»

Η αυτοεκτίμηση εξαρτάται από το σύνολο των αντιλήψεων, πεποιθήσεων και συναισθημάτων που έχει το άτομο για τον εαυτό του, σε μια δεδομένη στιγμή της ζωής του. Διαφέρει από την αυτοπεποίθηση, γιατί ενώ η πρώτη πηγάζει από την αξιολόγηση του εαυτού, η δεύτερη πηγάζει από την αξιολόγηση των ικανοτήτων του ατόμου στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της ζωής. Ωστόσο, το σίγουρο είναι πως τόσο η έλλειψη αυτοπεποίθησης όσο και αυτοεκτίμησης συμβάλλει στην ανάπτυξη της αποθάρρυνσης, κατά την οποία το άτομο πιστεύει ότι δεν αξίζει.

Το άτομο προκειμένου να προστατεύσει τον εαυτό του, έτσι ώστε να μην αποκαλυφθούν "τα αδύνατα σημεία του", είναι πιθανό να αναπτύξει συμπεριφορές που οδηγούν στην απομόνωση από τους άλλους, σε επιθετικές αντιδράσεις και ευθιξία με αποτέλεσμα τη δημιουργία δυσκολιών στις προσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις.

Stacks Image 1066

14. Σεμινάριο: «Τεχνικές επικοινωνίας: Εισαγωγή στη διεκδικητική συμπεριφορά»

Η επικοινωνία αποτελεί τη βάση της κοινωνίας, καθώς συμβάλλει στην αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της. Επηρεάζεται από τα χαρακτηριστικά τόσο του ομιλητή και του ακροατή, όσο και από το είδος του μηνύματος. Ωστόσο, το σημαντικό δεν είναι να μεταφέρουμε απλά ένα μήνυμα στον συνομιλητή μας, αλλά να τον κάνουμε να το αντιληφθεί με τον τρόπο που εμείς εννοούμε.

Η καλή διαχείριση των σχέσεων απαιτεί την ορθή χρήση του λόγου, την αμοιβαία επικοινωνία, καθώς και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των πιθανών συγκρούσεων. Η στάση που κρατάει το άτομο απέναντι στην κριτική, αλλά και ο τρόπος που ασκεί το ίδιο την κριτική, καθορίζει και την ποιότητα και αυθεντικότητα της επικοινωνίας.

Η διεκδικητική συμπεριφορά οπλίζει το άτομο με την ικανότητα να εκφράζει τα συναισθήματα και τις απόψεις του όταν το επιθυμεί και να θέτει τις ανάγκες του στο ίδιο επίπεδο με τις ανάγκες των άλλων.

Stacks Image 1043

13. Ομιλία: «Σεξουαλική Αγωγή και Σχολική Ηλικία»

Στη σύγχρονη εποχή το παιδί έρχεται σε επαφή με ένα πλήθος πληροφοριών σχετικά με τη σεξουαλική ζωή, δίχως όμως να μπορεί πάντοτε να τις ερμηνεύσει σωστά, με αποτέλεσμα να βιώνει άγχος και ανασφάλεια.

Η άγνοια σε συνδυασμό με τη διαστρέβλωση της πληροφόρησης μπορεί να εμποδίσουν την ομαλή ψυχοσεξουαλική ανάπτυξη του παιδιού και να το οδηγήσουν σε επικίνδυνες επιλογές όσον αφορά τόσο στην επιλογή του κατάλληλου μελλοντικού συντρόφου, όσο και στην προστασία από σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα ή κάποια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη.

Η διαμόρφωση της σεξουαλικής ταυτότητας επηρεάζει το νεαρό άτομο στη συμπεριφορά, το συναίσθημα, αλλά και στον τρόπο που βιώνει τον κόσμο γύρω του. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το ότι τα παιδιά που ενημερώνονται στο σχολείο για θέματα σεξουαλικής αγωγής παρουσιάζουν χαμηλότερο ποσοστό έναρξης της σεξουαλικής ζωής σε ηλικίες κάτω των 16 ετών, καθιστά επιτακτική την ανάγκη ενημέρωσης, τόσο στο πλαίσιο του σχολείου, όσο και της οικογένειας.

Stacks Image 1050
Stacks Image 1053
Stacks Image 1056
 Page 1 / 4  >>