Ομιλία: «Σεξουαλική Αγωγή και Σχολική Ηλικία»

Stacks Image 1014

Στη σύγχρονη εποχή το παιδί έρχεται σε επαφή με ένα πλήθος πληροφοριών σχετικά με τη σεξουαλική ζωή, δίχως όμως να μπορεί πάντοτε να τις ερμηνεύσει σωστά, με αποτέλεσμα να βιώνει άγχος και ανασφάλεια.

Η άγνοια σε συνδυασμό με τη διαστρέβλωση της πληροφόρησης μπορεί να εμποδίσουν την ομαλή ψυχοσεξουαλική ανάπτυξη του παιδιού και να το οδηγήσουν σε επικίνδυνες επιλογές όσον αφορά τόσο στην επιλογή του κατάλληλου μελλοντικού συντρόφου, όσο και στην προστασία από σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα ή κάποια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη.

Η διαμόρφωση της σεξουαλικής ταυτότητας επηρεάζει το νεαρό άτομο στη συμπεριφορά, το συναίσθημα, αλλά και στον τρόπο που βιώνει τον κόσμο γύρω του. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το ότι τα παιδιά που ενημερώνονται στο σχολείο για θέματα σεξουαλικής αγωγής παρουσιάζουν χαμηλότερο ποσοστό έναρξης της σεξουαλικής ζωής σε ηλικίες κάτω των 16 ετών, καθιστά επιτακτική την ανάγκη ενημέρωσης, τόσο στο πλαίσιο του σχολείου, όσο και της οικογένειας.

Stacks Image 1032
Stacks Image 1030
Stacks Image 1034
 Page 1  >>