Είναι έτοιμο το παιδί μου να πάει στην Α΄ δημοτικού; Θα τα καταφέρει;

5. Πρωτη Δημοτικου a_test

Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο απασχολεί κάθε ευαισθητοποιημένο γονιό σε θέματα που αφορούν την πρόοδο και την ομαλή ανάπτυξη του παιδιού του. Δυστυχώς, ακόμα και σήμερα, το μοναδικό κριτήριο για την εγγραφή του παιδιού στην Α΄ τάξη του ελληνικού δημοτικού σχολείου είναι η χρονολογική του ηλικία. Ωστόσο, οι ειδικοί επιστήμονες (παιδίατροι και ψυχολόγοι) γνωρίζουν ότι το κριτήριο της ηλικίας και μόνο δεν αρκεί για την ομαλή φοίτηση στην Α΄ τάξη. Όπως είναι γνωστό, κάθε παιδί έχει το δικό του ρυθμό ανάπτυξης.

Επομένως, ο Προληπτικός Ανιχνευτικός Έλεγχος Σχολικής Ετοιμότητας είναι απαραίτητος και πρέπει να γίνεται σε ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ λίγο πριν αρχίσουν τη φοίτησή τους στο σχολείο. Πραγματοποιείται σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες και θα πρέπει να αρχίσει να γίνεται συστηματικά και στη δική μας χώρα.

Το πρώτο ελληνικό τεστ που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών είναι η «
Δοκιμασία Σχολικής Ετοιμότητας Α΄ ΤΕΣΤ». Πρόκειται για έναν ευχάριστο στην εφαρμογή του έλεγχο που απευθύνεται σε παιδιά 5 – 6 ετών. Ελέγχει κατά πόσο το παιδί έχει τις απαραίτητες ικανότητες και την ωριμότητα που χρειάζεται για να παρακολουθήσει με επιτυχία και χωρίς δυσκολίες το Δημοτικό Σχολείο. Επομένως, με το Α΄ ΤΕΣΤ δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά προσχολικής ηλικίας να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες τους, και όλες τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις που αυτές συνεπάγονται, πριν από την έναρξη του σχολείου.

Έχει σταθμιστεί αποκλειστικά στα Ελληνόπουλα προσχολικής ηλικίας, πράγμα που σημαίνει ότι τα αποτελέσματά του βασίζονται στη σύγκριση των χαρακτηριστικών του εξεταζόμενου με τα χαρακτηριστικά των Ελλήνων της ηλικίας του. Αποτέλεσμα αυτού είναι να διαθέτει υψηλή ευαισθησία και εξειδίκευση. Επιπρόσθετα, προτάθηκε από την Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία να γίνεται προληπτικά σε όλα τα φυσιολογικά παιδιά πριν φοιτήσουν στην Α΄ Δημοτικού, όπως γίνεται σε όλες τις οργανωμένες χώρες της Ευρώπης και στις ΗΠΑ.

Τα παιδιά που έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν δυσκολίες μάθησης είναι αυτά που χαρακτηρίζονται από δυσκολία στη συγκέντρωση της προσοχής, υπερκινητικότητα, χαμηλή οπτική αντίληψη, διαταραχές στη συμπεριφορά και δυσκολίες στην προφορά λέξεων, φθόγγων και συλλαβών. Καταστάσεις δηλαδή που μπορούν να αντιμετωπιστούν εάν οι γονείς έχουν την κατάλληλη ενημέρωση και η διάγνωσή τους γίνει
έγκαιρα! Τώρα μπορείτε να ξέρετε αν το παιδί σας θα αντεπεξέλθει αποτελεσματικά στις απαιτήσεις του Δημοτικού Σχολείου με το Τεστ Σχολικής Ετοιμότητας!