Τεχνικές μελέτης

Δυσκολίες μελέτης: ένας οδηγός για γονείς και μαθητές

6 Δυσκολίες μελέτης

Η μελέτη με σκοπό τη μάθηση απαιτεί την επεξεργασία του εκάστοτε μαθησιακού υλικού, την αναγνώριση και κατανόηση των συμφραζομένων, αλλά και την κατάκτηση και κατάλληλη χρήση του υλικού που εμπεδώθηκε. Ωστόσο, συχνά, η διαδικασία της μάθησης επηρεάζεται από τη δυσκολία συγκέντρωσης, από προσδοκίες αποτυχίας, προσωπικά προβλήματα, καθώς και από πολλούς άλλους παράγοντες, κάνοντας γονείς και μαθητές να ανησυχούν για την επίδοσή τους.

Read More…