Α' Τεστ

Είναι έτοιμο το παιδί μου να πάει στην Α΄ δημοτικού; Θα τα καταφέρει;

5. Πρωτη Δημοτικου a_test

Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο απασχολεί κάθε ευαισθητοποιημένο γονιό σε θέματα που αφορούν την πρόοδο και την ομαλή ανάπτυξη του παιδιού του. Δυστυχώς, ακόμα και σήμερα, το μοναδικό κριτήριο για την εγγραφή του παιδιού στην Α΄ τάξη του ελληνικού δημοτικού σχολείου είναι η χρονολογική του ηλικία. Ωστόσο, οι ειδικοί επιστήμονες (παιδίατροι και ψυχολόγοι) γνωρίζουν ότι το κριτήριο της ηλικίας και μόνο δεν αρκεί για την ομαλή φοίτηση στην Α΄ τάξη. Όπως είναι γνωστό, κάθε παιδί έχει το δικό του ρυθμό ανάπτυξης.

Read More…