Βία Κατά των Γυναικών

violence-women-gettyistock

Η βία κατά των γυναικών είναι ίσως η πιο επαίσχυντη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν κάνει διαχωρισμό μεταξύ συνόρων, πολιτισμών ή πλούτου.
Ο όρος «
βία κατά των γυναικών» περιλαμβάνει κάθε πράξη βίας που στηρίζεται στο φύλο και έχει ως αποτέλεσμα ή είναι δυνατό να έχει ως αποτέλεσμα, την σωματική, σεξουαλική ή ψυχολογική βλάβη ή πόνο για τις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων των απειλών τέτοιων πράξεων, τον εξαναγκασμό ή την αυθαίρετη στέρηση της ελευθερίας είτε αυτό προκύπτει στην δημόσια είτε στην ιδιωτική ζωή (4η Παγκόσμια Διάσκεψη Γυναικών,παρ. 113).

H βία κατά των γυναικών είναι μεγάλος κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και σημαντική αιτία θανάτου και αναπηρίας για τις γυναίκες 16-44 ετών. Εκτιμάται μάλιστα ότι είναι τόσο σοβαρή αιτία θανάτου και ανικανότητας μεταξύ των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας, όσο ο καρκίνος. Δυστυχώς, δεν γνωρίζει κοινωνική τάξη, πολιτισμικό πλαίσιο ή γενικότερο επίπεδο ανάπτυξης.
Η πιο συχνή μορφή βίας προέρχεται από τον ερωτικό σύντροφο. Ωστόσο, το 55%-95% των γυναικών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας δεν καταγγέλλει το πρόβλημα. Δέσμιες των κοινωνικών αντιλήψεων και συχνά της οικονομικής εξάρτησής τους από τους θύτες, πολλές γυναίκες, από φόβο και ντροπή:

- Υποφέρουν σιωπηλά
- Γίνονται παθητικές
- Δύσκολα αναγνωρίζουν το πρόβλημα
- Ακόμα πιο δύσκολα κάνουν κάτι για αυτό
- Αυτοενοχοποιούνται και προσπαθούν να καλύψουν το θύτη

Για να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις της βίας, είναι ουσιαστικό να προβλέπεται μια μακροχρόνια και πολλαπλή υποστήριξη των γυναικών, με ξενώνες, ασφαλή καταφύγια και γραμμές ψυχολογικής υποστήριξης. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από κλειστές πόρτες!