Κακοποίηση

Σύνδρομο Μινχάουζεν ή Διαταραχή Προσποίησης

μινχαουζεν

Το Σύνδρομο Μινχάουζεν ή Διαταραχή Προσποίησης αποτελεί μια σύνθετη ψυχιατρική διαταραχή, η οποία διαγιγνώσκεται δύσκολα. Αφορά σε άτομα τα οποία γνωρίζουν ότι λένε ψέματα, δίχως όμως να κατανοούν ακριβώς το λόγο της συμπεριφοράς τους αυτής. Συνήθως, πρόκειται για άτομα με καλές ιατρικές γνώσεις ή εξαιρετικά «διαβασμένα» σε σχέση με τη νόσο την οποία παρουσιάζουν ότι έχουν. Λόγω αυτού, δύσκολα γίνονται αντιληπτά από το ιατρικό προσωπικό με το οποίο έρχονται σε επαφή, ειδικά κατά τα πρώτα στάδια της διαταραχής, προτού δηλαδή η συμπεριφορά τους αρχίσει να γίνεται χρόνια και επαναλαμβανόμενη.

Read More…

Βία Κατά των Γυναικών

violence-women-gettyistock

Η βία κατά των γυναικών είναι ίσως η πιο επαίσχυντη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν κάνει διαχωρισμό μεταξύ συνόρων, πολιτισμών ή πλούτου.
Ο όρος «
βία κατά των γυναικών» περιλαμβάνει κάθε πράξη βίας που στηρίζεται στο φύλο και έχει ως αποτέλεσμα ή είναι δυνατό να έχει ως αποτέλεσμα, την σωματική, σεξουαλική ή ψυχολογική βλάβη ή πόνο για τις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων των απειλών τέτοιων πράξεων, τον εξαναγκασμό ή την αυθαίρετη στέρηση της ελευθερίας είτε αυτό προκύπτει στην δημόσια είτε στην ιδιωτική ζωή (4η Παγκόσμια Διάσκεψη Γυναικών,παρ. 113).

Read More…