Φωτογραφία

Φωτογραφία και Ψυχολογία

photography

Πολλές φορές αντιλαμβανόμαστε την επιστήμη και την τέχνη ως τα αντίθετα άκρα ενός συνεχούς. Από τη μία πλευρά η τέχνη συνδέεται με τη δημιουργικότητα και από την άλλη, η επιστήμη με την λογική. Ωστόσο, η σχέση μεταξύ των δύο είναι ουσιαστικά αδιαχώριστη, καθώς η τέχνη εμπλέκεται σε μεγάλο βαθμό στην παρατήρηση και επεξεργασία του κόσμου γύρω μας. Ξεχνάμε ότι όταν κοιτάζουμε ένα έργο τέχνης το παρατηρούμε και το επεξεργαζόμαστε χρησιμοποιώντας διαφορετικά μέρη του εγκεφάλου μας. Ο εγκέφαλος, δηλαδή, απαντά με διαφορετικό τρόπο στο εκάστοτε οπτικό ερέθισμα.

Read More…