Μαμά πώς γεννιούνται τα παιδιά;

10 πως γεννιουνται τα παιδια

Μαμά πώς γεννιούνται τα παιδιά; Η ερώτηση που κάθε γονιός τρέμει να ακούσει από το στόμα του παιδιού του!

Είναι γεγονός ότι πολλοί γονείς θα εύχονταν οι ερωτικές ανησυχίες του παιδιού τους να άρχιζαν όταν οι ίδιοι θα το έκριναν αρκετά ώριμο για τέτοια ερωτήματα. Η ανάγκη τους, λοιπόν, να παρατείνουν την αθωότητα και παιδικότητα του αγοριού ή του κοριτσιού τους είναι κατανοητή. Ωστόσο, ο ρόλος τους, αναφορικά με τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση του παιδιού τους, είναι ουσιαστικός και καθοριστικός.

Read More…

Γάμος: Παράγοντες που συσχετίζονται με τον χωρισμό και το διαζύγιο

divorce

Η πολιτιστική και κοινωνική πρόοδος δεν σημαίνει μόνο αύξηση των αγαθών και ευημερία, αλλά και προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις, που πλέον διέπονται από περισσότερο άγχος και αβεβαιότητα.

Read More…