Παρανοειδής Διαταραχή Προσωπικότητας: Αίτια και Συμπτώματα

Jealousy

Η Παρανοειδής Διαταραχή Προσωπικότητας ανήκει στις διαταραχές προσωπικότητας οι οποίες έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό την εκκεντρική σκέψη και συμπεριφορά. Το άτομο, δηλαδή, που πάσχει από την εν λόγω διαταραχή πιστεύει επίμονα πως οι γύρω του μηχανορραφούν εναντίον του και προσπαθούν να το βλάψουν και να το εκμεταλλευτούν. Αδυνατεί να εγκαταλείψει τις υποψίες του και στρέφεται με κατηγόριες εναντίον του προσώπου που θεωρεί ότι πράττει εναντίον του.

Read More…