Ασφαλής Προσκόλληση

Παιδικά Τραύματα: Πώς επηρεάζουν τις ενήλικες σχέσεις

??????? ??????  και σχεσεις

Οι πρώιμες εμπειρίες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη συναισθηματική ανάπτυξη του ατόμου. Μάλιστα, η βίωση ενός τραύματος κατά την παιδική ηλικία μπορεί να έχει μακροχρόνιες επιπτώσεις στη ζωή του ατόμου, ακόμα και να επηρεάσει την ψυχική του υγεία.

Read More…