6 Πράγματα που κάνει Διαφορετικά στις Σχέσεις η Γυναίκα με Αυτοπεποίθηση

1a ή αυτο
Η αυτοπεποίθηση επηρεάζει τα κίνητρα και τη συμπεριφορά του ατόμου σε κάθε κατάσταση όπου υπάρχει η πιθανότητα τόσο για ανταμοιβή, όσο και για κάποιο κόστος. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στις σχέσεις, καθώς υπάρχει τόσο την πιθανότητα ανταμοιβής (αποδοχή από τον άλλον), όσο και η πιθανότητα κόστους (απόρριψη).

Read More…